Over deze website

Deze website wil dé digitale plek zijn waar de psalmen en liturgische formulieren gemakkelijk te raadplegen zijn. Daarbij zijn twee doelen het uitgangspunt: duidelijk de Bijbelse onderbouwing laten zien en het verouderde of moeilijke taalgebruik verduidelijken. Liturgie.nu is onderdeel van Belijdenis.nu, via dit netwerk van website's zijn ook de Gereformeerde belijdenissen online te raadplegen.

Doel 1: de Bijbel laten spreken

De berijmde psalmen zijn gebaseerd op de onberijmde versie uit het bijbelboek Psalmen. Via het tabblad 'onberijmd' is de onberijmde tekst te raadplegen. De liturgische formulieren hebben een onderwijzende functie: ze leggen uit wat er in de Bijbel staat over bijvoorbeeld de Doop of het Avondmaal. In elk formulier zijn referenties aangebracht naar bijbelteksten, waarop de inhoud gebaseerd is. Deze website wil de Bijbel laten spreken, door zulke dergelijke bewijsteksten standaard onder het formulier te vermelden. Op deze wijze wordt duidelijk dat de liturgische formulieren gegrond zijn op de Bijbel en dat de leer hierin voluit Bijbels is.

Doel 2: de liturgie dichter bij jongeren brengen

De oorspronkelijke Nederlandse versie van de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren zijn helaas verouderd, waardoor jongeren de tekst niet begrijpen. Hierdoor komt inhoud niet dichtbij en raakt het hun hart nauwelijks, omdat de taal zover van hen afstaat. Ze voelen zich niet aangesproken. Door moeilijke woorden uit te leggen of in het geval van de formulieren meerdere versies aan te bieden, wil deze website een poging doen om de inhoud weer dicht bij jongeren te brengen. Door op verouderde woorden te klikken, verschijnt er een uitleg in een pop-up. Ook zijn er diverse hulpmiddelen ontwikkeld waaronder een digibordviewer en een leermodus. Zo kan op school gemakkelijk onderwijs worden gegeven over de psalmen of de liturgische formulieren en is er een hulpmiddel beschikbaar om de psalmen uit het hoofd te leren.

Bronnen

De HSV uitgave van uitgeverij Jongbloed is als basis gebruikt voor de teksten en melodieën van de psalmen en voor de klassieke en hertaalde versies van de liturgische formulieren. Er kunnen kleine, taalkundige verschillen optreden met de psalmen of liturgische formulieren in uw Bijbel. Dit heeft te maken met de (herziene) spelling van uw uitgever. Dat is ook het geval wanneer u een recente uitgave van de Statenvertaling vergelijkt qua uitgever: er zijn kleine verschillen in spelling aanwezig tussen de uitgevers Jongbloed en GBS.
Er is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Korte uitleg van de belangrijkste functies

  • Weergave instellingenWeergave instellingen U kunt een aantal weergave instellingen op deze website zelf bepalen. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen in welke Bijbelvertaling de bewijsteksten getoond moeten worden. U kunt diverse formulierversies naast elkaar lezen (parallelle weergave) en bij de psalmen kunt u instellen hoe snel de audiospeler de psalm afspeelt en of de psalm ritmisch of iso-ritmisch moet zijn.
  • Leer modusLeer modusDoor de leermodus te activeren wordt de tekst van de psalm onleesbaar gemaakt. Met de buttons met de pijltjes kan een nieuw stukje van het vers zichtbaar worden gemaakt. Op deze manier kan gemakkelijk een psalmvers in stukjes uit het hoofd worden geleerd. Moeilijke of verouderde woorden in de tekst worden uitgelegd. De leermodus is alleen beschikbaar bij de psalmen.
  • Digibord modusdigibord modus De digibord modus is bedoeld voor het onderwijs en is geschikt voor alle digiborden. De enige vereiste is een moderne webbrowser. Na het activeren van de digibordmodus (klikken op het schuifje) wordt de website afleidingsvrij en vergroot weergegeven. Buttons en andere controls zijn geoptimaliseerd voor een touchbediening. De tekst is vergroot, zodat leerlingen achterin de klas de tekst ook kunnen lezen.
origineel
HSV
17
leermodusleren