Achtergrondinformatie

De liturgie omvat alle gebeden, ceremonies en formele handelingen (zoals de doop) die deel uitmaken van de christelijke eredienst in de kerk. Het woord ‘liturgie’ komt van het Griekse woord 'leitourgia’, wat ‘openbare dienst’ betekent. Klik hieronder op één van de kaders om meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van de psalmen of formulieren of lees meer over andere dingen, zoals kerktoonladders.

origineel
HSV
17
leermodusleren