Psalmboek 4 psalm 90-106

Het is algemeen bekend dat er in de Bijbel 150 psalmen staan. Minder bekend is dat de Psalmen in vijf boeken (of delen) zijn onderverdeeld. In het Jodendom is het de gewoonte om aan het einde van een Thoralezing (uit de vijf boeken van Mozes) een psalm te lezen. De indeling van de psalmen in vijf boeken, komt overeen met de indeling van de Thora. Elk boek/deel wordt afgesloten met een ‘beracha’, een zegenbede.

Boek 4 bevat 17 psalmen en komt globaal overeen met het Bijbelboek Numeri: Israël en de andere volken. Het gaat over de mensheid die buiten God geen enkele hoop heeft. Het boek begint met het gebed van Mozes in Psalm 90 en sluit af met Psalm 106, waarin Gods trouw en uitreddingen worden bezongen. Dit boek wordt afgesloten met de zegenbede uit Psalm 106:48: Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid; laat heel het volk zeggen: Amen. Halleluja!.

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
origineel
HSV
17
leermodusleren