1

Juich aarde, juich alom den HEER’,
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2

De HEERis God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt – en geenszins wij –
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

3

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

4

Want goedertieren is de HEER’;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMDA6MQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBwaHJ5Z2lzY2gKUzogwqkgMjAyNCAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxNgpBMiBCMiBHIGMgQiBBMiBeRyBBMiB6Mgp3Okp1aWNoIGFhci1kZSwganVpY2ggYWwtb20gZGVuIEhFRVLigJksCkUyIEEgRyBBMiBjMiBjIEIgYzIgejIKdzpEaWVudCBHb2QgbWV0IGJsaWpkLXNjaGFwLCBnZWVmdCBIZW0gZWVyOwpjMiBkMiBlMiBBIEIgYzIgQTIgRzIgejIKdzpLb210LCBuYS1kZXJ0IHZvb3IgWmlqbiBhYW4tZ2UtemljaHQ7CkcyIEEgYyBHMiBBMiBHIEYgRTIgejJ8XQp3Olppbmd0IEhlbSBlZW4gdnJvLWxpamsgbG9mLWdlLWRpY2h0Lgo=

Onberijmde versie Psalm 100:1-5 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een lofpsalm.
  Juich voor de HEERE, heel de aarde;
 2. dien de HEERE met blijdschap,
  kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
 3. Weet dat de HEERE God is;
  Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –
  Zijn volk en de schapen van Zijn weide.
 4. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
  Zijn voorhoven met een lofzang;
  loof Hem, prijs Zijn Naam.
 5. Want de HEERE is goed,
  Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
  Zijn trouw van generatie op generatie.

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Hendrik Ghysen

Samenvatting:

Lofzang op God, Die zijn gelovigen en heel de aarde oproept om Hem te aanbidden en te dienen. 

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17