1

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, Die wond’ren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,
Zijn heilig’ arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor ’t heidendom tentoongespreid.

2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER’ met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d’ aard’ in ’t rond verheugt.

3

Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev’ den HEERE dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank.
Dat ’s HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev’ Hem eer.

4

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
’t Gebergte vol van vreugde springen
En hupp’len voor des HEEREN oog.
Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA5ODoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGh5cG8taW9uaXNjaApTOiDCqSAyMDI0IC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDE2Cks6IEcKRzIgRSBEIEcgRyBBIGMgQjIgQTIgejIKdzpaaW5ndCwgemluZ3QgZWVuIG5pZXV3IGdlLXphbmcgZGVuIEhFRS1SRSwNCmQyIEIgQiBHIGMgQjIgQTIgRzIgejIKdzpEaWVuIGdyby10ZW4gR29kLCBEaWUgd29uLWTigJlyZW4gZGVlZC4NCkcyIEUgRCBHIEcgQSBjIEIyIEEyIHoyCnc6WmlqbiByZWNoLXRlci1oYW5kLCB2b2wgc3Rlcmt04oCZIGVuIGUtcmUsDQpkMiBjIEIgQSBHIEcgRiBHMiB6Mgp3Olppam4gaGVpLWxpZ+KAmSBhcm0sIHdyb2NodCBoZWlsIG5hIGxlZWQuDQpkMiBkIGMgQjIgQTIgRyBGIEUyIEQyIHoyCnc6RGF0IGhlaWwgaGVlZnQgR29kIG51IGRvZW4gdmVyLWtvbi1kZW4sDQpEMiBHIEcgRiBFIEcyIEEyIEIyIHoyCnc6TnUgaGVlZnQgSGlqIFppam4gZ2UtcmVjaC10aWctaGVpZCwNCkcyIEcgQSBCIEcgYyBjIEIyIEEyIHoyCnc6Wm8gdmxlay1rZS1sb29zIGVuIG9uLWdlLXNjaG9uLWRlbi4NCmQyIGMgQiBBIEcgRyBGIEcyIHoyfF0KdzpWb29yIOKAmXR+aGVpLWRlbi1kb20gdGVuLXRvb24tZ2Utc3ByZWlkLgo=

Onberijmde versie Psalm 98:1-9 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm.
  Zing voor de HEERE een nieuw lied,
  want Hij heeft wonderen gedaan;
  Zijn rechterhand en Zijn heilige arm
  hebben Hem heil gebracht.
 2. De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
  en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.
 3. Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw
  voor het huis van Israël;
  alle einden der aarde hebben gezien
  het heil van onze God.
 4. Juich voor de HEERE, heel de aarde,
  breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.
 5. Zing psalmen voor de HEERE met de harp,
  met de harp en met luid psalmgezang,
 6. met trompetten en bazuingeschal,
  juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.
 7. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
  de wereld juichen met wie haar bewoont.
 8. Laten de rivieren in de handen klappen,
  de bergen tezamen vrolijk zingen
 9. voor het aangezicht van de HEERE;
  want Hij komt om de aarde te oordelen.
  Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
  en de volken op billijke wijze oordelen.

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

Een opwekking om God een nieuw lied te zingen, omdat Hij Zijn wonderen en heil heeft bekendgemaakt voor de ogen van de heidenen, in het belang van Zijn volk Israël. Deze koningspsalm kijkt vooruit naar de messiaanse tijd, als God de wereld zal oordelen.

Te zingen bij:

 • Bij plechtige gelegenheden: Kerst

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17