Phrygisch

Boven het notenvoorschrift van elke psalm staat een relatief onbekend begrip, zoals ionisch, phrygisch of hypo-mixolydisch. Hiermee wordt het muzikale karakter en toonsoort van de psalm aangegeven.

Met een (kerk)toonladder zoals ‘Phrygisch’ wordt het muzikale karakter en de toonsoort van een psalm vastgelegd. De 8 tonen van de kerktoonladder bepalen vooral de tonen van de psalm. De laagste toon van de toonladder is de grondtoon en vaak eindigt de psalm hier ook mee.
De kerktoonladder Phrygisch is mineur van gevoel (somber en triest) en heeft de grondtoon E. Bij toepassingen kun je denken aan: klaag- en boetepsalmen.

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
origineel
HSV
17
leermodusleren