1

Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
Voor Uwe hoed’ en trouwe wacht,
Ons weer betoond in dezen nacht.

2

Verleen ons, na genoten rust,
Opnieuw gezondheid, kracht en lust,
Daar ’t lichaam, door den slaap verkwikt,
Zich weder tot den arbeid schikt.

3

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER’,
Getrouw verrichten tot Uw eer.
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’,
Uw Geest ons leid’ en in ons woon.

4

Zie op ons neder in genâ,
Opdat ons werk voorspoedig ga,
En scheld ons alle misdaân kwijt,
O HEER’, Die vol ontferming zijt.

5

Verlicht ons hart, dat duister is,
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân,
En ijv’rig in Uw wegen gaan.

6

Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word’ verstoord;
Sterk leraars, sterk onz’ overheid,
In ’t werk, door U hun opgeleid.

7

Troost allen, die in nood en smart,
Tot U verheffen ’t angstig hart.
Maak ons in tegenspoeden stil,
Hoor ons, o God, om Jezus’ wil.

WDogMQpUOiBNb3JnZW56YW5nCk06IEMKTDogMS80CkM6IHBocnlnaXNjaApTOiDCqSAyMDIxIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDEKQTIgQjIgRyBjIEIgQTIgXkcgQTIgejIgfAp3OldpaiBkYW4ta2VuIFUsIGJhcm0taGFyLXRpZyBHb2QsCkUyIEEgRyBBMiBjMiBjIEIgYzIgejIgfAp3OkJlLXNjaGlrLWtlciB2YW4gb25zIGRlZWwgZW4gbG90LApjMiBkMiBlMiBBIEIgYzIgQTIgRzIgejIgfAp3OlZvb3IgVS13ZSBob2Vk4oCZIGVuIHRyb3Utd2Ugd2FjaHQsCkcyIEEgYyBHMiBBMiBHIEYgRTIgejIgfF0KdzpPbnMgd2VlciBiZS10b29uZCBpbiBkZS16ZW4gbmFjaHQuCg==

Samenvatting:

De morgenzang vraagt God om in alle aspecten van het dagelijks leven (slaap, ochtend, werk, maatschappij, vergeving en troost) te helpen en bescherming te geven.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16