1

Mijn hart verheft zich niet, o HEER’,
Mijn ogen zijn niet hoog; ’k verkeer,
Ik wandel niet in ’t geen te groot,
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot.

2

Heb ik mijn ziel niet stil gezet,
En mij verloochend naar Uw wet,
Gelijk het pas gespeende kind
Zich stil bij zijne moeder vind?

3

Mijn ziel, die naar den vrede haakt,
En ’t morrend ongenoegen wraakt,
Is in mij als een kind gespeend,
En heeft zich met Uw wil vereend.

4

Dat Isrel op den HEERvertrouw’;
Zijn hoop op Gods ontferming bouw’,
En stil berust’ in Zijn beleid,
Van nu tot in all’ eeuwigheid.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMzEKTTogQwpMOiAxLzQKQzogcGhyeWdpc2NoClM6IMKpIDIwMjEgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMQpBMiBCMiBHIGMgQiBBMiBeRyBBMiB6MiB8Cnc6TWlqbiBoYXJ0IHZlci1oZWZ0IHppY2ggbmlldCwgbyBIRUVS4oCZLApFMiBBIEcgQTIgYzIgYyBCIGMyIHoyIHwKdzpNaWpuIG8tZ2VuIHppam4gbmlldCBob29nOyDigJlrfnZlci1rZWVyLApjMiBkMiBlMiBBIEIgYzIgQTIgRzIgejIgfAp3OklrIHdhbi1kZWwgbmlldCBpbiDigJl0fmdlZW4gdGUgZ3Jvb3QsCkcyIEEgYyBHMiBBMiBHIEYgRTIgejIgfF0KdzpUZSB2cmVlbWQgaXMgdm9vciBVdyBndW5zdC1nZS1ub290Lgo=

Onberijmde versie Psalm 131:1-3 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een lied Hammaaloth, van David. O HEERE! mijn hart is niet verheven, en mijn ogen zijn niet hoog; ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk.
  2. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in mij.
  3. Israel hope op den HEERE van nu aan tot in der eeuwigheid.

Samenvatting:

Eén van de 15 pelgrimsliederen: psalmen die werden gezongen tijdens de bedevaart naar Jeruzalem ter gelegenheid van de grote, jaarlijkse feesten, waarbij de pelgrims optrokken naar de heilige stad, die op een berg ligt. Deze psalm van vertrouwen op God tekent de ideale gemoedstoestand voor Gods aangezicht van een pelgrim.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16