Psalmboek 1 psalm 1-41

Het is algemeen bekend dat er in de Bijbel 150 psalmen staan. Minder bekend is dat de Psalmen in vijf boeken (of delen) zijn onderverdeeld. In het Jodendom is het de gewoonte om aan het einde van een Thoralezing (uit de vijf boeken van Mozes) een psalm te lezen. De indeling van de psalmen in vijf boeken, komt overeen met de indeling van de Thora. Elk boek/deel wordt afgesloten met een ‘beracha’, een zegenbede.

Boek 1 bevat 41 psalmen en behandelt globaal de ‘wording’ (Genesis) van de mens en over Gods raadsbesluit over die mens. Alle zegeningen waren verbonden met gehoorzaamheid aan God (Gen. 2:16). Ongehoorzaamheid brengt chaos, die alleen door de Zoon kan worden hersteld. Vergelijk de zondeval van Genesis 3 met Psalm 2. Christus is het aangekondigde ‘vrouwenzaad’ (Gen. 3:15, zie ook Ps. 8). Dit boek wordt afgesloten met de zegenbede uit Psalm 41:14: Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, ja, amen.

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
origineel
HSV
17
leermodusleren