1

De God des heils wil mij ten Herder wezen.
’k Heb geen gebrek, ’k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht in liefelijke weiden,
Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel, richt om Zijn naam, mijn treden
in ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden.

2

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duis’tre dalen,
In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel en richt in mededogen
De tafel aan voor mijner haat’ren ogen.

3

Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien,
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
Een lange reeks van dagen blijf verkeren.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAyMwpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBoeXBvLWRvcmlzY2gKUzogwqkgMjAyMSAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxCks6IERtCkcyIEcgRyBEMiBEMiBGIEcgQSBHIF5GMiBHMiB6MiB8Cnc6RGUgR29kIGRlcyBoZWlscyB3aWwgbWlqIHRlbiBIZXItZGVyIHdlLXplbi4NCkIyIEEyIEcyIEYyIEQyIEYgRyBBIEcgXkYyIEcyIHoyIHwKdzrigJlrfkhlYiBnZWVuIGdlLWJyZWssIOKAmWt+aGViIGdlZW4gZ2UtdmFhciB0ZSB2cmUtemVuLg0KZDIgZCBkIEcyIGMyIGMgQiBBIEcgRjIgRCB8Cnc6SGlqIHphbCBtaWogemFjaHQgaW4gbGllLWZlLWxpai1rZSB3ZWktZGVuLA0KRyBHIF5GIEcyIF5GMiBHIF5GIEcgQSBCMiBBMiB6MiB8Cnc6QWFuIGTigJl+b2UtdmVycyB2YW4gemVlciBzdGlsLWxlIHdhYXTigJktcmVuIGxlaS1kZW4uDQpCMiBBIEcgRjIgRDIgRiBGIEcgRiBFMiBEMiB6MiB8Cnc6SGlqIHN0ZXJrdCBtaWpuIHppZWwsIHJpY2h0IG9tIFppam4gbmFhbSwgbWlqbiB0cmUtZGVuDQpkMiBjIEIgQTIgRjIgRyBCIGMgQiBBMiBHMiB6MiB8XQp3OmluIOKAmXR+ZWYtZmVuIHNwb29yIHZhbiBaaWpuIGdlLXJlY2gtdGlnLWhlLWRlbi4K

Onberijmde versie Psalm 23:1-6 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
  2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
  3. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
  4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
  5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
  6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Samenvatting:

Psalm van David die vertrouwen uitdrukt in de zorg van de HEERE. God zorgt als een Herder voor Zijn schapen en zorgt als een Gastheer voor Zijn gasten. 

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16