1

Wie zal verkeren, grote God,
In Uwe tent? Wien zult Gij kronen
Met zulk een onwaardeerbaar lot,
Dat hij, bij ’t heuglijkst gunstgenot
Uw heilig Sion moog’ bewonen?

2

Die in zijn wandel zich oprecht;
En wars betoont van valse streken;
Zijn aandacht aan Uw wetten hecht;
Zich op de deugd met ijver legt;
En waarheid met zijn hart blijft spreken.

3

Die met zijn tong niet achterklapt;
Geen kwaad doet aan zijn metgezellen;
Niet in het spoor van laster stapt;
Maar, zo men iemands eer vertrapt,
Dien smaad wil horen noch vertellen.

4

Wiens oog verworpenen veracht,
Maar hen eerbiedigt, die God vrezen.
Die zich voor roek’loos zweren wacht,
Doch ’t geen hij zweert, getrouw betracht,
Al zou ’t hem ook tot schade wezen.

5

Die nooit zijn geld op woeker geeft;
Die, d’ onschuld en het recht genegen;
Het oog op geen geschenken heeft.
Wie dus oprecht en deugdzaam leeft,
Zal nimmer wank’len op zijn wegen.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxNQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBtaXhvbHlkaXNjaApTOiDCqSAyMDIxIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDEKSzogR20KRjIgRiBGIEcyIEIyIEEgQSBHMiB6MiB8Cnc6V2llIHphbCB2ZXIta2UtcmVuLCBncm8tdGUgR29kLApHMiBBIEIgYzIgRzIgQiBCIEEyIEcyIHoyIHwKdzpJbiBVLXdlIHRlbnQ/IFdpZW4genVsdCBHaWoga3JvLW5lbgpHMiBHIEcgRjIgRjIgRyBBIEIyIHoyIHwKdzpNZXQgenVsayBlZW4gb24td2Fhci1kZWVyLWJhYXIgbG90LApkMiBjIEIgQTIgRzIgQiBCIEEyIHoyIHwKdzpEYXQgaGlqLCBiaWp+4oCZdCBoZXVnLWxpamtzdCBndW5zdC1nZS1ub3QKYzIgQiBHIEEyIEcyIEEgQiBHMiBGMiB6MiB8XQp3OlV3IGhlaS1saWcgU2ktb24gbW9vZ+KAmSBiZS13by1uZW4/Cg==

Onberijmde versie Psalm 15:1-5 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een psalm van David. HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?
  2. Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt;
  3. Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
  4. In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die den HEERE vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
  5. Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

Samenvatting:

Psalm van David die de ideale gelovige beschrijft, die Gods heiligdom wil binnengaan om daar in Zijn nabijheid te zijn.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16