1

Hoe vrees’lijk groeit, o God,
Het saâmgezworen rot,
Dergenen, die mij drukken!
Zij maken niet alleen
Den opstand algemeen,
Om mij mijn kroon ’t ontrukken,
Maar velen doen van mij,
Hoe bitter ik ook lij’,
Nog deze smaadtaal horen:
“God zal hem nu niet meer
Verlossen als weleer;
Hem is geen heil beschoren!”

2

Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen;
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m’ Uw gunst aanschouwen.
’k Riep God niet vrucht’loos aan;
Hij wil mij niet versmaân.
In al mijn tegenheden;
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.

3

Ik lag en sliep gerust,
Van ’s HEEREN trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij’;
Hij ondersteunde mij
In ’t leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,
Daar mij Zijn hand behoedt,
Tienduizenden niet vrezen;
Schoon ik, van alle kant,
Geweldig aangerand
En fel geprangd moog’ wezen.

4

Sta op, verlos mij, HEER’.
Gij hebt, o God, weleer
Getoond voor mij te waken,
Mijn haters onderdrukt,
En mij ’t gevaar ontrukt;
Gij sloegt hen op de kaken,
Verbrekend onverwacht
Hun tanden door Uw macht;
’k Heb d’ overhand verkregen!
Gij, HEER’, alleen, Gij zijt
Verwinnaar in den strijd,
En geeft Uw volk den zegen.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAzCk06IEMKTDogMS80CkM6IGlvbmlzY2gKUzogwqkgMjAyMSAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxCks6IEQKRDIgQTIgQTIgQiBjIGQyIHoyIHwKdzpIb2UgdnJlZXPigJktbGlqayBncm9laXQsIG8gR29kLA0KZDIgYyBCIEEgXkcgQTIgejIgfAp3OkhldCBzYcOibS1nZS16d28tcmVuIHJvdCwNCkYyIEYgRCBHIEYgRTIgRDIgejIgfAp3OkRlci1nZS1uZW4sIGRpZSBtaWogZHJ1ay1rZW4hDQpBMiBBIEIgQSBHIEYyIHoyIHwKdzpaaWogbWEta2VuIG5pZXQgYWwtbGVlbg0KRjIgQSBBIEcgRiBFMiB6MiB8Cnc6RGVuIG9wLXN0YW5kIGFsLWdlLW1lZW4sDQpGMiBHIEYgRCBGIEUyIEQyIHoyIHwKdzpPbSBtaWogbWlqbiBrcm9vbiDigJl0fm9udC1ydWsta2VuLA0KRDIgRCBFIEYgXkcgQTIgejIgfAp3Ok1hYXIgdmUtbGVuIGRvZW4gdmFuIG1paiwNCkEyIEIgYyBkIEIgQTIgejIgfAp3OkhvZSBiaXQtdGVyIGlrIG9vayBsaWrigJksDQpBMiBBIEEgQiBBIEcyIEYyIHoyIHwKdzpOb2cgZGUtemUgc21hYWQtdGFhbCBoby1yZW46DQpEMiBGIEEgQSBeRyBBMiB6MiB8Cnc64oCcR29kIHphbCBoZW0gbnUgbmlldCBtZWVyDQpBMiBCIGQgZCBjIGQyIHoyIHwKdzpWZXItbG9zLXNlbiBhbHMgd2VsLWVlcjsNCmQyIEIgQSBHIEYgRTIgRDIgejIgfF0KdzpIZW0gaXMgZ2VlbiBoZWlsIGJlLXNjaG8tcmVuIeKAnQo=

Onberijmde versie Psalm 3:1-9 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom.
  2. O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op.
  3. Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela.
  4. Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.
  5. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela.
  6. Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.
  7. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.
  8. Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.
  9. Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela.

Samenvatting:

Een psalm van David, naar aanleiding van de opstand onder leiding van zijn zoon Absalom. Hij is op de vlucht en bid om Goddelijke bescherming.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16