1

Het trots gedrag des bozen doet
Mij spreken in ’t beklemd gemoed:
“Gods vrees is uit zijn ogen,”
Wijl hij zolang zichzelven vleit,
Tot God zijn ongerechtigheid
Niet langer kan gedogen.
Bedrog en onrecht spreekt zijn mond:
’t Verstand laat na, den waren grond
Van ’t weldoen op te merken;
Des nachts is ’t kwaad zijn overleg.
Hij stelt zich op een bozen weg,
En schuwt geen snode werken.

2

Uw goedheid, HEER’, is hemelhoog,
Uw waarheid tot den wolkenboog,
Uw recht is als Gods bergen,
Uw oordeel grond’loos; Gij behoedt,
En zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vrucht’loos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid,
Hoe zijn Uw vleug’len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken;
Hier ’t vette van Uw huis gesmaakt.
Een volle beek van wellust maakt,
Hier elk in liefde dronken.

3

Bij U, HEER’, is de levensbron;
Uw licht doet, klaarder dan de zon,
Ons ’t heuglijk licht aanschouwen.
Wees, die U kennen, mild en goed,
En toon d’ oprechten van gemoed
Uw recht, waar z’ op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp’,
Noch boze hand in ballingschap
Ellendig om doe zwerven.
Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat,
Waarin zij hulp’loos sterven.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAzNjoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGlvbmlzY2gKUzogwqkgMjAyNCAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxNgpLOiBECkQyIEQgRSBGIEQgRiBeRyBBMiB6MiB8Cnc6SGV0IHRyb3RzIGdlLWRyYWcgZGVzIGJvLXplbiBkb2V0CkEyIEcgRiBFIEQgRiBeRyBBMiB6MiB8Cnc6TWlqIHNwcmUta2VuIGlufuKAmXQgYmUta2xlbWQgZ2UtbW9lZDoKQjIgQSBHIEYgRCBFMiBEMiB6MiB8Cnc64oCcR29kcyB2cmVlcyBpcyB1aXQgemlqbiBvLWdlbizigJ0KRDIgRCBFIEYgRCBGIF5HIEEyIHoyIHwKdzpXaWpsIGhpaiB6by1sYW5nIHppY2gtemVsLXZlbiB2bGVpdCwKQTIgRyBGIEUgRCBGIF5HIEEyIHoyIHwKdzpUb3QgR29kIHppam4gb24tZ2UtcmVjaC10aWctaGVpZApCMiBBIEcgRiBEIEUyIEQyIHoyIHwKdzpOaWV0IGxhbi1nZXIga2FuIGdlLWRvLWdlbi4KZDIgZCBkIGMgQSBCIEIgQTIgejIgfAp3OkJlLWRyb2cgZW4gb24tcmVjaHQgc3ByZWVrdCB6aWpuIG1vbmQ6CmQyIGQgZCBjIEEgQiBCIEEyIHoyIHwKdzrigJl0flZlci1zdGFuZCBsYWF0IG5hLCBkZW4gd2EtcmVuIGdyb25kCkYyIEcgQiBBIEYgRzIgRjIgejIgfAp3OlZhbiDigJl0fndlbC1kb2VuIG9wIHRlIG1lci1rZW47CkUyIEYgRyBBIEcgRiBGIEUyIHwKdzpEZXMgbmFjaHRzIGlzfuKAmXQga3dhYWQgemlqbiBvLXZlci1sZWcuCkEyIEIgYyBkIGMgQiBCIEEyIHoyIHwKdzpIaWogc3RlbHQgemljaCBvcCBlZW4gYm8temVuIHdlZywKRDIgRSBGIEcgRiBFMiBEMiB6MiB8XQp3OkVuIHNjaHV3dCBnZWVuIHNuby1kZSB3ZXIta2VuLgo=

Onberijmde versie Psalm 36:1-13 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm van David, de dienaar van de HEERE, voor de koorleider.
 2. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart:
  ontzag voor God staat hem niet voor ogen.
 3. Want hij vleit zichzelf in zijn eigen ogen,
  tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat.
 4. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog;
  hij laat na verstandig te handelen en goed te doen.
 5. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht;
  hij gaat op een weg staan die niet goed is,
  het kwaad verwerpt hij niet.
 6. HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel,
  Uw trouw tot de wolken.
 7. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
  Uw oordelen zijn als de grote watervloed;
  mensen en dieren verlost U, HEERE.
 8. Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God!
  Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht
  onder de schaduw van Uw vleugels.
 9. Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis;
  U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.
 10. Want bij U is de bron van het leven;
  in Uw licht zien wij het licht.
 11. Strek Uw goedertierenheid uit over wie U kennen,
  en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart.
 12. Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen,
  laat de hand van de goddelozen mij niet doen rondzwerven.
 13. Daar zijn zij gevallen die onrecht bedrijven!
  Zij zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan.

Dichter:

Onberijmd: David, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

Klaaglied van David, dat gaat over de goddelozen, die de gelovigen tegenstaan en over de goedertierenheid van de HEERE, Die Zijn volk zal beschermen tegen de aanvallen van de goddelozen.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17