1

Wil mij, wanneer ik roep, verhoren,
O God, die mijne rechtzaak redt!
Gij hebt in angst mij hulp beschoren
En mij doen gaan in ruime sporen.
Betoon genâ; hoor mijn gebed!
Wat moogt gij, mannen, toch beginnen?
Zal steeds tot schande zijn mijn eer?
Zult gij dan d’ ijdelheid beminnen
En t’ enemaal beroofd van zinnen,
De leugen zoeken, keer op keer?

2

Herinnert u, gij roekelozen,
Dat zich de HEEReen gunstgenoot
Heeft afgezonderd en verkozen!
Hij doet mij nooit van schaamte blozen,
Die, als ik riep, mij bijstand bood.
Zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen,
Zo zondigt niet; verzaakt uw wil;
Spreekt in uw hart; herdenkt uw wegen,
Op ’t eenzaam bedde neergezegen,
En weest in all’ ontmoeting stil.

3

Dan zult gij recht naar ’t outer treden,
En off’ren God een rein gemoed,
Het offer der gerechtigheden,
En ’t zuiv’re reukwerk der gebeden;
Betrouwt op Hem, want Hij is goed.
Daar velen twijfelmoedig vragen;
“Wie zal ons ’t goede toch doen zien?”
Doe Gij, o HEER’, na ’t angstig klagen,
Ons ’t lieflijk licht Uws aanschijns dagen,
En wil Uw rijke gunst ons biên.

4

Gij hebt m’ in ’t hart meer vreugd gegeven,
Dan and’ren smaken in een tijd,
Als zij, door aards geluk verheven,
Bij koorn en most wellustig leven,
ln hunnen overvloed verblijd,
Ik zal gerust in vrede slapen,
En liggen ongestoord terneer;
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
Schoon ’t onheil schijnt voor mij geschapen,
Zult mij doen zeker wonen, HEER’.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA0Ck06IEMKTDogMS80CkM6IGFlb2xpc2NoClM6IMKpIDIwMjEgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMQpLOiBHbQpCMiBCIEIgQSBGIEcgQSBCMiBBMiB6MiB8Cnc6V2lsIG1paiwgd2FuLW5lZXIgaWsgcm9lcCwgdmVyLWhvLXJlbiwNCkIyIGMyIEcyIEIgQSBCMiBBMiBHMiB6MiB8Cnc6TyBHb2QsIGRpZSBtaWotbmUgcmVjaHQtemFhayByZWR0IQ0KZDIgZCBkIEcyIGQyIGMgQSBCMiBBMiB6MiB8Cnc6R2lqIGhlYnQgaW4gYW5nc3QgbWlqIGh1bHAgYmUtc2Noby1yZW4NCkYyIEcgQSBCIGQgYyBCIGMyIEIyIHoyIHwKdzpFbiBtaWogZG9lbiBnYWFuIGluIHJ1aS1tZSBzcG8tcmVuLg0KQjIgYzIgQjIgRyBBIEIyIEEyIEcyIHoyIHwKdzpCZS10b29uIGdlLW7DojsgaG9vciBtaWpuIGdlLWJlZCENCmQyIGQgZCBHMiBkMiBjIEEgQjIgQTIgejIgfAp3OldhdCBtb29ndCBnaWosIG1hbi1uZW4sIHRvY2ggYmUtZ2luLW5lbj8NCkIyIGQgZCBjIEEgYzIgQjIgQTIgejIgfAp3OlphbCBzdGVlZHMgdG90IHNjaGFuLWRlIHppam4gbWlqbiBlZXI/DQpkMiBkIGQgYyBGIEcgQSBCMiBBMiB6MiB8Cnc6WnVsdCBnaWogZGFuIGTigJl+aWotZGVsLWhlaWQgYmUtbWluLW5lbg0KQjIgQiBCIEcgRyBBIEIgYzIgQjIgejIgfAp3OkVuIHTigJl+ZS1uZS1tYWFsIGJlLXJvb2ZkIHZhbiB6aW4tbmVuLA0KZDIgYyBCIEEgRyBBMiBBMiBHMiB6MiB8XQp3OkRlIGxldS1nZW4gem9lLWtlbiwga2VlciBvcCBrZWVyPwo=

Onberijmde versie Psalm 4:1-9 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.
  2. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed.
  3. Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela.
  4. Weet toch, dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HEERE zal horen, als ik tot Hem roep.
  5. Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela.
  6. Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE.
  7. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
  8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.
  9. Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.

Samenvatting:

David, benauwd door vijanden, bidt God om genadige verhoring en roept zijn tegenstanders op tot bekering. Deze psalm combineert de persoonlijke klaagzang met vertrouwen op God.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16