Psalmboek 2 psalm 42-72

Het is algemeen bekend dat er in de Bijbel 150 psalmen staan. Minder bekend is dat de Psalmen in vijf boeken (of delen) zijn onderverdeeld. In het Jodendom is het de gewoonte om aan het einde van een Thoralezing (uit de vijf boeken van Mozes) een psalm te lezen. De indeling van de psalmen in vijf boeken, komt overeen met de indeling van de Thora. Elk boek/deel wordt afgesloten met een ‘beracha’, een zegenbede.

Boek 2 bevat 31 psalmen en komt globaal overeen met het Bijbelboek Exodus: Israël als volk. Het gaat over Gods raadsbesluit over Israëls ondergang, de Verlosser en Israëls verlossing (Ex. 14:30-31 en 15:2). Vergelijk Psalm 68:4 met Exodus 15:3. Dit boek wordt afgesloten met de zegenbede uit Psalm 72:19: Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen..

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
origineel
HSV
17
leermodusleren