1

Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen, die vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden,
Opdat mijn ziel Uw Naam belij’
En U geheiligd zij.

2

Mijn God, ik steun op Uw vermogen,
Gij zijt de sterkte van mijn hart;
Waarom verstoot Gij m’ uit Uw ogen,
Waarom ga ik terneergebogen,
Door ’s vijands wreed geweld benard,
Gestaag in ’t aak’lig zwart?

3

Zend Heer’, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

4

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt’
Mij eindeloos verheugt.

5

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g’ onrustig in uw lot?
Berust in ’s Heeren welbehagen,
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev’, naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA0MzoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGh5cG8taW9uaXNjaApTOiDCqSAyMDI0IC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDE2Cks6IEcKRzIgQTIgQTIgRyBHIGMgYyBCMiBBMgp3OkdlLWR1Y2gtdGUgR29kLCBob29yIG1pam4gZ2UtYmUtZGVuOwp6IEcgQTIgYzIgQiBBMiBHMiBGIEcyIHoyCnc6U3RyaWpkIHZvb3IgbWlqbiByZWNodCwgZW4gbWFhayBtaWogdnJpagpCMiBCIEIgQSBBIEIgZDIgXmMgZDIgejIKdzpWYW4gaGVuLCBkaWUgdm9sIGFyZy1saXMtdGlnLWhlLWRlbiwKQTIgQSBBIEIyIEEyIEcgRiBFMiBEMiB6Mgp3OkdlLXJlY2gtdGlnLWhlaWQgZW4gdHJvdXcgdmVyLXRyZS1kZW4sCkIyIGQgYyBCIEEgQjIgYzIgQiB6Mgp3Ok9wLWRhdCBtaWpuIHppZWwgVXcgTmFhbSBiZS1saWrigJkKQiBBIEcgRyBGIEcyIHoyfF0KdzpFbiBVIGdlLWhlaS1saWdkIHppai4K

Onberijmde versie Psalm 43:1-5 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Doe mij recht, o God,
  en voer mijn rechtszaak;
  bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid,
  van de man van bedrog en onrecht.
 2. Want U bent de God van mijn kracht.
  Waarom verstoot U mij dan?
  Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld,
  door de onderdrukking van de vijand?
 3. Zend Uw licht en Uw waarheid;
  laten die mij leiden,
  mij brengen tot Uw heilige berg
  en tot Uw woningen,
 4. zodat ik kan gaan naar Gods altaar,
  naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde;
  en ik U met de harp kan loven,
  o God, mijn God!
 5. Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
  en wat bent u onrustig in mij?
  Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
  Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Genootschap Laus Deo, Salus Populo

Samenvatting:

Aansluitend op psalm 42 vraagt de dichter aan God om hem recht te doen en hem tot Zijn heiligdom te leiden. Psalm 42 en 43 vormden mogelijk vroeger één geheel lied.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17