1

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebeên;
Want mijne ziel betrouwt op U alleen.
Mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleug’len.
Ik berg mij daar voor alle tegenheên,
Totdat Uw macht den vijand zal beteug’len.

2

Ik roep tot God, den Koning van ’t heelal;
Tot God, die ’t werk aan mij voleinden zal,
Die van omhoog mij redt uit mijn ellenden,
En, hoe men woed’, mijn vijand brengt ten val.
God zal Zijn gunst en waarheid nederzenden.

3

Door Gods genâ wordt mijne ziel gered,
Schoon zij rondom van leeuwen is bezet.
Ik lig, gedrukt door felle stokebranden;
Hun tongen zijn, als zwaarden, scherp gewet;
Als spiesen en als pijlen zijn hun tanden.

4

Verhef, o God, verhef U hemelhoog,
Uw ere straal’ op aard’ in ieders oog.
Zij, die een net bereidden voor mijn gangen,
Zijn zelf, terwijl mijn ziel zich nederboog,
In enen kuil, voor mij bereid, gevangen.

5

Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid.
Ik ben gered; nu is mijn hart bereid,
Het is bereid, om U, mijn God, te loven.
Nu wordt Uw Naam door mij met vreugd verbreid,
Mijn psalmgezang klimm’ tot Uw roem, naar boven.

6

Waak op, mijn eer, waakt op, mijn harp en luit.
Mijn zanglust streeft den dageraad vooruit;
’k Zal onder al de volken, Heer’, U prijzen.
Mijn psalmgezang zal, bij cimbaal en fluit,
Uw Naam alom de plechtigst’ eer bewijzen.

7

Uw goedheid, HEER’, is groot en hemelhoog;
Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog.
Verhef U dan ver boven ’s hemels kringen;
Uw eer versprei’ haar luister in elks oog;
Laat ieder die door heel de wereld zingen.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA1NzoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IG1peG9seWRpc2NoClM6IMKpIDIwMjQgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMTYKSzogRwpBMiBjMiBCMiBBMiBkMiBjIEEgQiBCIEEyIHoyIHwKdzpHZS1uw6IsIG8gR29kLCBnZS1uw6IsIGhvb3IgbWlqbiBnZS1iZcOqbjsKQTIgQiBjIGQyIGQyIGMgQSBCIEIgQTIgejIgfAp3OldhbnQgbWlqLW5lIHppZWwgYmUtdHJvdXd0IG9wIFUgYWwtbGVlbi4KQTIgYyBjIEIyIEEyIEcgQiBBIEcgRjIgRSBAIHwKdzpNaWpuIHRvZS12bHVjaHQgaXMgZGUgc2NoYS1kdXcgVS13ZXIgdmxldWfigJktbGVuLgpHIEEgQiBjMiBjMiBCIEEgQSBeRyBBMiB6MiB8Cnc6SWsgYmVyZyBtaWogZGFhciB2b29yIGFsLWxlIHRlLWdlbi1oZcOqbiwKQTIgYyBCIEEyIEUyIEYgQSBHIEYgRTIgRDIgejIgfF0KdzpUb3QtZGF0IFV3IG1hY2h0IGRlbiB2aWotYW5kIHphbCBiZS10ZXVn4oCZLWxlbi4K

Onberijmde versie Psalm 57:1-12 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; toen hij voor Saul vluchtte in de grot.
 2. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
  want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen;
  ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels,
  totdat de rampen voorbij zijn gegaan.
 3. Ik roep tot God, de Allerhoogste,
  tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.
 4. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen,
  Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken.
  God zal Zijn goedertierenheid en Zijn trouw zenden.
 5. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen,
  ik lig tussen mensen die verzengen als vuur,
  mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn,
  en hun tong een scherp zwaard.
 6. Verhef U boven de hemel, o God;
  Uw eer zij over de hele aarde.
 7. Zij hebben een net gereedgemaakt voor mijn voeten,
  mijn ziel werd neergebogen;
  zij hebben een kuil voor mij gegraven,
  maar zij zijn er zelf middenin gevallen.
 8. Mijn hart is bereid, o God,
  mijn hart is bereid;
  ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.
 9. Ontwaak, mijn eer,
  ontwaak, luit en harp;
  ik zal de dageraad doen ontwaken.
 10. Ik zal U loven onder de volken, Heere;
  ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.
 11. Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel,
  Uw trouw tot de wolken.
 12. Verhef U boven de hemel, o God;
  Uw eer zij over de hele aarde.

Dichter:

Onberijmd: David, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

Smeekgebed en vertrouwenspsalm van David, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk (1 Sam. 22:1-2 en 24:1-2). De psalm bestaat uit twee delen: het eerste deel (2-6) gaat over de angst van de psalmdichter en bevat zijn verzoek om Goddelijke hulp en het tweede deel (7-12) drukt zijn vertrouwen in God uit.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17