1

’t Behaag’ U, mij gehoor te geven;
Ik zend mijn klaagstem tot Uw troon;
O HEER’, dat zich Uw hulp vertoon.
Laat mij voor ’s vijands macht niet beven;
Behoed mijn leven.

2

Verberg mij voor de listigheden
En voor den heimelijken raad
Der bozen, die geneigd tot kwaad,
Oproerig in hun doen en reden,
Steeds onrecht smeden.

3

Bescherm mij tegen ’t wreed vermogen
Van hen, wier tong is als een zwaard,
Wier taal, met bitterheid gepaard,
Tot pijlen dient op hunne bogen,
Om t’ orelogen.

4

Zij leggen lagen voor de vromen;
Verschuilen zich voor hun gezicht,
En treffen straks hen met hun schicht,
Waardoor zij wreed hen om doen komen,
En niemand schromen.

5

’t Is ’t kwaad, waarin z’ elkander sterken,
Dat hun tot samenspraak verstrekt;
Hun strikken houden zij bedekt;
Zij zeggen van hun boze werken:
“Wie zal die merken?”

6

Hun drift, aan snood bedrog verbonden,
Spitst daag’lijks zich op listigheên.
Hun hart, hun binnenst’ peinst alleen
Op vals’ en ereloze vonden,
Om elk te wonden.

7

Maar God, aanschouwend al hun lagen,
Die bloot zijn voor Zijn aangezicht,
Zal ijlings met een scherpen schicht
Hen treffen, en door zware plagen,
Hen straf doen dragen.

8

Hun tong, die and’ren durfd’ onteren,
En ware vromen trots versmaân,
Zal zelf met schande hen belaân;
Ja, elk zal hun den rug toekeren,
En hen verneêren.

9

Dan zullen alle mensen vrezen,
Het werk verheffen van den Heer’.
Zijn lof verbreiden en Zijn eer,
En op Zijn daân, alom geprezen,
Oplettend wezen.

10

’t Rechtvaardig volk zal zich verblijden,
Betrouwend op den HEER’ alleen;
D’ oprechten zullen weltevreên
Terwijl zij Hem hun harten wijden,
Zijn Naam belijden.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA2NDoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGRvcmlzY2gKUzogwqkgMjAyNCAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxNgpEMiBBIEIgYzIgYzIgZCBjIEIyIEEyIHoyCnc64oCZdH5CZS1oYWFn4oCZIFUsIG1paiBnZS1ob29yIHRlIGdlLXZlbjsKZDIgZCBkIGMgQiBBMiBGMiBFMiB6Mgp3OklrIHplbmQgbWlqbiBrbGFhZy1zdGVtIHRvdCBVdyB0cm9vbjsKQTIgQSBBIF5HIEEgYzIgQjIgQTIgejIKdzpPIEhFRVLigJksIGRhdCB6aWNoIFV3IGh1bHAgdmVyLXRvb24uCkYyIEYgRyBBMiBBMiBfQiBBIEcyIEYyIHoyCnc6TGFhdCBtaWogdm9vciDigJlzfnZpai1hbmRzIG1hY2h0IG5pZXQgYmUtdmVuOwpBMiBHIEYgRTIgRDIgejJ8XQp3OkJlLWhvZWQgbWlqbiBsZS12ZW4uCg==

Onberijmde versie Psalm 64:1-11 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm van David, voor de koorleider.
 2. Hoor, o God, mijn stem wanneer ik klaag;
  bescherm mijn leven tegen bedreiging door de vijand.
 3. Verberg mij voor de heimelijke plannen van de kwaaddoeners,
  voor de oproerige menigte van wie onrecht bedrijven.
 4. Zij die hun tong scherpen als een zwaard,
  een bitter woord aanleggen als hun pijl,
 5. om in verborgen plaatsen de oprechte te beschieten;
  plotseling schieten zij op hem en zij zijn niet bevreesd.
 6. Zij maken zich sterk voor een slechte zaak;
  zij spreken af om valstrikken te verbergen,
  en zeggen: Wie zal ze zien?
 7. Zij zijn op zoek naar allerlei onrecht,
  uiterst grondig zijn zij overal naar op zoek,
  zelfs naar iemands binnenste en het diepe hart.
 8. Maar God zal plotseling met een pijl op hen schieten;
  hun wonden zijn er al.
 9. Hun eigen tong zal hen laten struikelen;
  al wie hen ziet, zal wegvluchten.
 10. Alle mensen zullen vrezen,
  Gods werk verkondigen
  en wat Hij gedaan heeft, opmerken.
 11. De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE
  en tot Hem de toevlucht nemen;
  alle oprechten van hart zullen zich beroemen.

Dichter:

Onberijmd: David, berijmd: Genootschap Laus Deo, Salus Populo

Samenvatting:

Smeekgebed van David om verlossing. De psalm bestaat uit twee delen, het eerste deel (2-7) is een gebed om hulp tegen levensbedreigende plannen en het tweede deel (8-11) gaat over vertrouwend wachten totdat God zal strijden ten behoeve van de gelovigen.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17