1

O God, verlos mij uit den nood,
En red door Uwen naam mijn leven:
Mijn rechtszaak zij aan U verbleven;
Och, of Uw arm mij bijstand bood!
O God, sla acht op mijn gebed,
Neig tot mijn rede gunstig d’ oren,
En wil mijn bitt’re klacht verhoren,
Zo word’ ik uit den angst gered.

2

Want vreemden steken ’t hoofd omhoog
Tot mijn verderf; ik zie tirannen,
Om mij te doden, samenspannen;
Zij stellen God zich niet voor ’t oog.
Zie, God, die nimmer mij vergeet,
Is mij een Helper in mijn lijden.
Hij voert hen aan, die voor mij strijden,
En ondersteunt mij in mijn leed.

3

Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan,
Aan mijn verspiederen vergelden.
Roei uit, die tegen mij zich stelden;
Het gaat Uw trouw en waarheid aan.
lk zal U, met een blij gemoed
Vrijwillig off’ren, HEERder heren.
lk zal Uw Naam met lofzang eren;
Dit eist Uw Naam, want hij is goed.

4

Want God wil mij Zijn bijstand biên.
Hij heeft mij ’t onheil doen ontkomen,
En mijn benauwdheid weggenomen:
lk heb mijns vijands val gezien.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA1NDoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGh5cG8taW9uaXNjaApTOiDCqSAyMDI0IC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDE2Cks6IEcKQjIgRyBHIEEyIEIyIGMgYyBCMiB6MiB8Cnc6TyBHb2QsIHZlci1sb3MgbWlqIHVpdCBkZW4gbm9vZCwNCkIyIEIgQSBCIGQgYyBCIEEyIEIyIHoyIHwKdzpFbiByZWQgZG9vciBVLXdlbiBuYWFtIG1pam4gbGUtdmVuOg0KQjIgQiBBIEcyIEUyIEYgRyBFMiBEMiB6MiB8Cnc6TWlqbiByZWNodHMtemFhayB6aWogYWFuIFUgdmVyLWJsZS12ZW47DQpEMiBFMiBGMiBEIEcgRyBGIEcyIHoyIHwKdzpPY2gsIG9mIFV3IGFybSBtaWogYmlqLXN0YW5kIGJvb2QhDQpkMiBHIEEgQiBHIGMgYyBCMiB6MiB8Cnc6TyBHb2QsIHNsYSBhY2h0IG9wIG1pam4gZ2UtYmVkLA0KZDIgYyBCIEEgZCBjIEIgQTIgQjIgejIgfAp3Ok5laWcgdG90IG1pam4gcmUtZGUgZ3VuLXN0aWcgZOKAmX5vLXJlbiwNCkIyIGMgQiBHIEIgQSBHIEYyIEcyIHoyIHwKdzpFbiB3aWwgbWlqbiBiaXQtdOKAmXJlIGtsYWNodCB2ZXItaG8tcmVuLA0KZDIgYyBCIEEgRyBCMiBBMiBHMiB6MiB8XQp3OlpvIHdvcmTigJkgaWsgdWl0IGRlbiBhbmdzdCBnZS1yZWQuCg==

Onberijmde versie Psalm 54:1-8 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel;
 2. O God, verlos mij door Uw Naam,
  verschaf mij recht door Uw macht.
 3. O God, luister naar mijn gebed,
  neem de woorden van mijn mond ter ore.
 4. Want vreemden staan tegen mij op,
  geweldplegers staan mij naar het leven;
  zij houden God niet voor ogen.
 5. Zie, God is mijn Helper,
  de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.
 6. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden;
  breng hen om vanwege Uw trouw.
 7. Ik zal U vrijwillig offers brengen;
  ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed.

Dichter:

Onberijmd: David, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

Smeekbede van David, naar aanleiding van vervolging en een gebed om genade en redding. De aanleiding voor deze psalm was dat Saul te horen kreeg van de Zifieten, dat David bij hen verbleef en dat zij hem aan Saul wilden overleveren (1 Sam. 23:19).

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17