1

O, gij vergadering, gezeten
Om recht te doen, spreekt gij het recht?
Wordt alles billijk aangelegd;
Kwijt ieder zich naar zijn geweten;
En vonnist gij wel inderdaad,
Zoals met recht en wet bestaat?

2

Neen; gij smeedt ongerechtigheden
In ’t harte, dat van boosheid zwelt.
Gij weegt op aard’ uw snood geweld,
In schijn van billijkheid en reden.
Godd’lozen zijn van God vervreemd,
Zo ras hun leven aanvang neemt.

3

De boze leugensprekers dolen,
Van ’t uur, dat zij geboren zijn;
In hart en mond ligt heet venijn,
Als in een vuur’ge slang, verscholen.
Zij geven ’t goede nooit gehoor,
Maar stoppen, als een adder, ’t oor.

4

Gelijk zich die niet laat bezweren,
Zo willen dezen niet verstaan,
Verbreek hun tanden, laat voortaan,
O God, Uw arm hun kracht verneêren.
Breek jonge leeuwen, heet op buit,
O HEER’, de wrede tanden uit.

5

Smelt hen tot water, laat ze drijven;
En maak hun pijlen, waar zij boos
Mee mikken, stomp en krachteloos.
Laat toch Uw arm hun boog niet stijven,
Doe hen, in armoe en gebrek,
Vergaan, versmelten, als een slek.

6

Och, laat hen in hun kwaad niet groeien,
Maar doe hen als een misdracht zijn.
Dat nooit de zon hun oog beschijn’.
Eer dan uw potten zullen gloeien
Van ’t doornenvuur, stormt Hij gezwind
Hen weg, als in een wervelwind.

7

’t Rechtvaardig volk, gered uit lijden,
Zal eens, wanneer ’t de wraak aanschouwt,
In God, Wien ’t zich had toevertrouwd,
En in Zijn waarheid zich verblijden;
’t Zal zijne voeten, welgemoed,
Zelfs wassen in der bozen bloed.

8

De mens zal eerlang vrolijk zeggen:
Gewis, de deugd geniet haar vrucht;
Gods grootheid wordt terecht geducht,
Die loon en straf weet toe te leggen.
Gewis, daar is een God, die leeft,
En op deez’ aarde vonnis geeft”.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA1ODoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGh5cG8tbWl4b2x5ZGlzY2gKUzogwqkgMjAyNCAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxNgpLOiBECkEyIEIgQiBBMiBkMiBjIGQgQjIgQTIgejIgfAp3Ok8sIGdpaiB2ZXItZ2EtZGUtcmluZywgZ2UtemUtdGVuCkEyIEYgRiBEIEcgRjIgRTIgRDIgejIgfAp3Ok9tIHJlY2h0IHRlIGRvZW4sIHNwcmVla3QgZ2lqIGhldCByZWNodD8KRDIgRiBHIEEyIEEyIEIgYyBkMiB6MiB8Cnc6V29yZHQgYWwtbGVzIGJpbC1saWprIGFhbi1nZS1sZWdkOwpkMiBjIEIgQSBCIEEgRyBGMiBFMiB6MiB8Cnc6S3dpanQgaWUtZGVyIHppY2ggbmFhciB6aWpuIGdlLXdlLXRlbjsKRTIgRiBHIEEyIEYyIEIgQiBBMiB6MiB8Cnc6RW4gdm9uLW5pc3QgZ2lqIHdlbCBpbi1kZXItZGFhZCwKZDIgYyBCIEEgZCBjMiBCMiBBMiB6MiB8XQp3OlpvLWFscyBtZXQgcmVjaHQgZW4gd2V0IGJlLXN0YWF0Pwo=

Onberijmde versie Psalm 58:1-12 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’.
 2. Spreekt u werkelijk recht, raad van rechters?
  Oordeelt u billijk, mensenkinderen?
 3. Veeleer bedrijft u onrecht in uw hart;
  uw handen wegen geweld af op de aarde.
 4. De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder;
  de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot.
 5. Zij hebben vurig vergif, het lijkt op vurig slangengif;
  zij zijn als een dove adder, die zijn oren dichtstopt,
 6. die niet wil luisteren naar de stem van de bezweerder,
  van hem die kundig bezweringen doet.
 7. O God, breek hun tanden in hun mond;
  breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE.
 8. Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven;
  legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken zijn.
 9. Laten zij vergaan als een smeltende slak;
  laat hen, als de misgeboorte van een vrouw, de zon niet zien.
 10. Voordat uw kookpotten de doornstruik voelen,
  zal Hij hen als in brandende toorn levend wegvagen.
 11. De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet;
  hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.
 12. De mens zal zeggen: Ja, er is loon voor de rechtvaardige!
  Ja, er is een God Die op de aarde recht doet!

Dichter:

Onberijmd: David, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

Deze psalm van David stelt de  onrechtvaardige en corrupte rechters aan de kaak en doet een beroep op de opperste Rechter. Gelovigen kunnen deze gemeenteklaagzang zingen als zij geconfronteerd worden met onrecht onder hun eigen heersers.

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17