Psalmboek 5 psalm 107-150

Het is algemeen bekend dat er in de Bijbel 150 psalmen staan. Minder bekend is dat de Psalmen in vijf boeken (of delen) zijn onderverdeeld. In het Jodendom is het de gewoonte om aan het einde van een Thoralezing (uit de vijf boeken van Mozes) een psalm te lezen. De indeling van de psalmen in vijf boeken, komt overeen met de indeling van de Thora. Elk boek/deel wordt afgesloten met een ‘beracha’, een zegenbede.

Boek 5 bevat 44 psalmen en komt globaal overeen met het boek Deuteronomium: God en Zijn Woord en wat Hij daarmee bedoelt. Het vijfde boek omvat wat in de eerste vier delen aan de orde kwam, over de zegeningen voor de mensheid en voor Israël, voor de aarde en de volken. Net zoals het boek Deuteronomium begint het vijfde boek met een samenvatting van Gods wegen met zijn volk (Psalm 107). Dit boek wordt afgesloten met de zegenbede uit Psalm 150:6: Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!.

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
origineel
HSV
17
leermodusleren