1

’k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEERalleen,
Die hemel, zee en aarde,
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

2

Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
Uw Wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEERzal u bewaken.

3

Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zal, daar zij u bedekt
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud’ en gloed vermind’ren,
Opdat zij u niet hind’ren.

4

De HEERzal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’.
De HEER’, ’t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMjE6MQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBoeXBvLW1peG9seWRpc2NoClM6IMKpIDIwMjQgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMTYKSzogR20KRjIgRzIgRiBCMiBBIEcgRyBGMiB6Mgp3OuKAmWt+U2xhIGTigJl+by1nZW4gbmFhciDigJl0fmdlLWJlcmctdGUgaGVlbiwKQjIgQiBBIEIyIGMyIGQgQAp3OlZhbi13YWFyIGlrIGRhZyBlbiBuYWNodApkIGMgQiBCIEEgQjIgejIKdzpEZXMgSG9vZy1zdGVuIGJpai1zdGFuZCB3YWNodC4KRjIgRyBBIEIgQTIgRzIgXkYgRzIgejIKdzpNaWpuIGh1bHAgaXMgdmFuIGRlbiBIRUVS4oCZIGFsLWxlZW4sCkIyIEEgRyBGIEUgRDIgQyBACnc6RGllIGhlLW1lbCwgemVlIGVuIGFhci1kZSwKRiBGIEcgQTIgQjIgRzIgRjIgejJ8XQp3OkVlcnN0IHNjaGllcCwgZW4gc2luZHMgYmUtd2Fhci1kZS4K

Onberijmde versie Psalm 121:1-8 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een pelgrimslied.
  Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
  vanwaar mijn hulp komen zal.
 2. Mijn hulp is van de HEERE,
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 3. Hij zal uw voet niet laten wankelen,
  uw Bewaarder zal niet sluimeren.
 4. Zie, de Bewaarder van Israël
  zal niet sluimeren of slapen.
 5. De HEERE is uw Bewaarder,
  de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
 6. De zon zal u overdag niet steken,
  de maan niet in de nacht.
 7. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
  uw ziel zal Hij bewaren.
 8. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
  van nu aan tot in eeuwigheid.

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Genootschap Laus Deo, Salus Populo

Samenvatting:

Eén van de 15 pelgrimsliederen: psalmen die werden gezongen tijdens de bedevaart naar Jeruzalem ter gelegenheid van de grote, jaarlijkse feesten, waarbij de pelgrims optrokken naar de heilige stad, die op een berg ligt. Deze vertrouwenspsalm is opgezet als een dialoog tussen twee pelgrims of tussen een pelgrim en een priester. De ene persoon verlaat het heiligdom en de andere persoon verzekert dat de eerste persoon Goddelijke bescherming geniet.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17