1

U mag men zalig heten,
Dien ’s HEEREN vrees bekoort;
Die, met een goed geweten,
Steeds wandelt naar Zijn woord.
Gij zult uw nooddruft vinden
Door d’ arbeid van uw hand;
Wat g’ U moogt onderwinden,
Komt naar uw wens tot stand.

2

Uw echtvriendin zal bloeien,
Gelijk een wijnstok tiert,
Die, vruchtrijk onder ’t groeien,
Uw huismuur dekt en siert.
Niets zal uw welvaart stuiten;
Uw kroost zal blij en fris,
Als groen’ olijvenspruiten,
Versieren uwen dis.

3

Dit lot is u beschoren,
Zo gij, met diep ontzag,
Naar ’s HEEREN wet blijft horen;
Voor u zal, dag aan dag,
Het heil uit Sion vloeien:
Gij zult, zolang gij leeft,
Jeruzalem zien bloeien,
’t Welk God Zijn zegen geeft.

4

Blijft gij op Hem betrouwen,
Dan zult gij, op uw beê
’t Kroost van uw kroost aanschouwen;
In Israël zij vreê.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMjgKTTogQwpMOiAxLzQKQzogZG9yaXNjaApTOiDCqSAyMDIxIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDEKRDIgQSBBIEEgRyBGMiBFIEAgfAp3OlUgbWFnIG1lbiB6YS1saWcgaGUtdGVuLApFIEYgQSBBIF5HIEEyIHoyIHwKdzpEaWVuIOKAmXN+SEVFLVJFTiB2cmVlcyBiZS1rb29ydDsKQTIgZCBkIGMgQiBBMiBBIEAgfAp3OkRpZSwgbWV0IGVlbiBnb2VkIGdlLXdlLXRlbiwKRyBGIEQgRiBFIEQyIHoyIHwKdzpTdGVlZHMgd2FuLWRlbHQgbmFhciBaaWpuIHdvb3JkLgpEMiBGIEUgRiBHIEEyIEcyIHoyIHwKdzpHaWogenVsdCB1dyBub29kLWRydWZ0IHZpbi1kZW4KQTIgYyBCIEEgXkcgQTIgejIgfAp3OkRvb3IgZOKAmX5hci1iZWlkIHZhbiB1dyBoYW5kOwpkMiBjIEIgQSBHIEYyIEUyIHoyIHwKdzpXYXQgZ+KAmX5VIG1vb2d0IG9uLWRlci13aW4tZGVuLApEMiBHIEYgRSBFIEQyIHoyIHxdCnc6S29tdCBuYWFyIHV3IHdlbnMgdG90IHN0YW5kLgo=

Onberijmde versie Psalm 128:1-6 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een lied Hammaaloth. Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt.
  2. Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan.
  3. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel.
  4. Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, die den HEERE vreest.
  5. De HEERE zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens;
  6. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israel!

Samenvatting:

Eén van de 15 pelgrimsliederen: psalmen die werden gezongen tijdens de bedevaart naar Jeruzalem ter gelegenheid van de grote, jaarlijkse feesten, waarbij de pelgrims optrokken naar de heilige stad, die op een berg ligt. Deze wijsheidspsalm beschrijft het geluk van de mens die God dient. Dit geluk bestond in de context van die tijd uit een boerderij met grote opbrengst, een gelovige vrouw en kinderen.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16