1

Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, die heil kunt zenden;
O HEER’, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig’ oren,
Daar ’k in mijn druk versmacht.

2

Zo Gij in ’t recht wilt treden,
O HEER’, en gadeslaan
Onz’ ongerechtigheden;
Ach, wie zou dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;
Dies wordt Gij, HEER’, met beving,
Recht kinderlijk gevreesd.

3

Ik blijf den HEERverwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den Heer’,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

4

Hoopt op den HEER’, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMzA6MQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBkb3Jpc2NoClM6IMKpIDIwMjQgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMTYKQTIgRCBFIEYgRSBEMiBDMiB6Mgp3OlVpdCBkaWVwLXRlbiB2YW4gZWwtbGVuLWRlbgpGMiBEIEUgRjIgRzIgQTIgejIKdzpSb2VwIGlrLCBtZXQgbW9uZCBlbiBoYXJ0LApBMiBeRyBBIEIgYyBCMiBBMiB6Mgp3OlRvdCBVLCBkaWUgaGVpbCBrdW50IHplbi1kZW47CmQyIGMgQSBjMiBCMiBBMiB6Mgp3Ok8gSEVFUuKAmSwgYWFuLXNjaG91dyBtaWpuIHNtYXJ0OwpBMiBjMiBBMiBHIEYgRTIgRDIgejIKdzpXaWwgbmFhciBtaWpuIHNtZWVrLXN0ZW0gaG8tcmVuOwpHMiBGIEUgRCBEIEMyIHoyCnc6TWVyayBvcCBtaWpuIGphbS1tZXIta2xhY2h0OwpGMiBGIEcgQSBfQiBHMiBGMiB6Mgp3OlZlci1sZWVuIG1paiBndW4tc3RpZ+KAmSBvLXJlbiwKQTIgRyBGIEcyIEUyIEQyIHoyfF0KdzpEYWFyIOKAmWt+aW4gbWlqbiBkcnVrIHZlci1zbWFjaHQuCg==

Onberijmde versie Psalm 130:1-8 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een pelgrimslied.
  Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
 2. Heere, hoor naar mijn stem.
  Laat Uw oren opmerkzaam zijn
  op mijn luide smeekbeden.
 3. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
  Heere, wie zal bestaan?
 4. Maar bij U is vergeving,
  opdat U gevreesd wordt.
 5. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
  en ik hoop op Zijn woord.
 6. Mijn ziel wacht op de Heere,
  meer dan wachters op de morgen,
  wachters op de morgen.
 7. Laat Israël hopen op de HEERE,
  want bij de HEERE is goedertierenheid
  en bij Hem is veel verlossing.
 8. Ja, Hij zal Israël verlossen
  van al zijn ongerechtigheden.

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Hendrik Ghysen

Samenvatting:

Eén van de 15 pelgrimsliederen: psalmen die werden gezongen tijdens de bedevaart naar Jeruzalem ter gelegenheid van de grote, jaarlijkse feesten, waarbij de pelgrims optrokken naar de heilige stad, die op een berg ligt. Deze persoonlijke boetepsalm is een smeekbede die de gelovige in zijn wanhoop aan God richt. De innerlijke ontwikkeling van de psalmdichter komt duidelijk tot uiting: van wanhoop (vs. 1) tot vertrouwen en hoop (vs. 5-7).

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17