1

Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

2

Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich ’t orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie paren!

3

Looft God naar Zijn hoog bevel
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER’, elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den HEER’, die eeuwig leeft,
Looft verheugd den HEERder heren!

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxNTAKTTogQwpMOiAxLzQKQzogaW9uaXNjaApTOiDCqSAyMDIxIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDEKSzogRApEMiBGMiBFIEQgRiBeRyBBMiBAIHwKdzpMb29mdCBHb2QsIGxvb2Z0IFppam4gbmFhbSBhbC1vbTsKRDIgRjIgRSBEIEYgXkcgQTIgejIgfAp3Okxvb2Z0IEhlbSBpbiBaaWpuIGhlaS1saWctZG9tOwpGMiBCMiBBIGQgZCBjIGQyIEAgfAp3Okxvb2Z0IGRlcyBIRUUtUkVOIGdyby10ZSBtYWNodCwKQTIgZDIgQiBBIEEgXkcgQTIgejIgfAp3OkluIGRlbiBoZS1tZWwgWmlqLW5lciBrcmFjaHQ7CkYyIEEyIEIgQSBHIEYgRTIgRDIgejIgfAp3Okxvb2Z0IEhlbSwgb20gWmlqbiBtby1nZW5kLWhlLWRlbiwKRDIgRzIgRiBFIEYgXkcgQTIgejIgfAp3Okxvb2Z0IEhlbSwgbmFhciB6byBtZS1uaWcgYmxpamsKRDIgRzIgRiBFIEYgXkcgQTIgejIgfAp3OlZhbiBaaWpuIGhlZXItbGlqayBrby1uaW5rLXJpamssCmQyIEIyIEEgRyBGIEQgRTIgRDIgejIgfF0KdzpWb29yIFppam4gdHJvb24gZW4gaGllciBiZS1uZS1kZW4uCg==

Onberijmde versie Psalm 150:1-6 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!
  2. Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!
  3. Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
  4. Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
  5. Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
  6. Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Samenvatting:

Deze lofpsalm is een oproep aan ‘alles wat adem heeft’ tot lofprijzing, onder begeleiding van diverse muziekinstrumenten.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16