1

Looft God, zingt eeuwig ’s HEEREN lof,
Gij, die in ’t glansrijk hemelhof,
Die in de hoogste plaatsen woont.
Waar God u Zijn nabijheid toont;
Looft Hem, gij eng’len, legermachten,
Die op Zijn wil en wenk blijft wachten
Looft, held’re sterren, maan en zon,
Looft d’ Almacht, looft der lichten Bron.

2

Verbazend hof van d’ Opperheer,
Gij, hoogste hemel, zing Zijn eer;
Gij wateren, die uit de lucht,
Uw dropp’len stort op veld en vrucht,
Looft allen, looft Hem met gezangen,
Hem, die u ’t wezen deed ontvangen,
Die u een perk, niet t’ overtreên,
Gesteld heeft door all’ eeuwen heen!

3

Loof aarde, loof Gods wonderdaân;
Gij, walvis, grondlooz’ oceaan;
Gij, sneeuw en hagel, damp en gloed;
Gij, stormwind, die Zijn last voldoet;
Gij, bergen, heuvels, landen, stromen;
Gij, dierb’re vrucht- en cederbomen;
Looft, looft des Scheppers oppermacht,
Die u uit niet heeft voortgebracht.

4

Looft, kruipend wild en tam gediert’;
Looft, vogels, Hem, die ’t al bestiert!
Gij, koningen en rechters, saam,
Gij, vorsten, volken, roemt Gods naam!
Gij maagden en gij jongelingen,
Laat nimmer af Zijn lof te zingen.
Eerwaarde grijsheid, frisse jeugd,
Weest in den God uws heils verheugd!

5

Looft, looft met waar’ erkentenis
Zijn Naam, die hoogverheven is;
Dewijl Zijn wond’re Majesteit
Door aard’ en hemel is verspreid.
Hij wou den hoorn, zo vol vermogen,
Den roem van Israël verhogen.
Dat woont bij Hem, ’t heeft zingensstof:
Looft God, zingt eeuwig ’s HEEREN lof!

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxNDg6MQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBkb3Jpc2NoClM6IMKpIDIwMjQgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMTYKRjIgRSBEIEYyIEcgQTIgXkcgQTIgejIKdzpMb29mdCBHb2QsIHppbmd0IGVldS13aWcg4oCZc35IRUUtUkVOIGxvZiwNCkEyIGQgZCBjIEEgYzIgQjIgQTIgejIKdzpHaWosIGRpZSBpbiDigJl0fmdsYW5zLXJpamsgaGUtbWVsLWhvZiwNCkEyIGMgQiBBIEcyIEYyIEUgRjIgejIKdzpEaWUgaW4gZGUgaG9vZy1zdGUgcGxhYXQtc2VuIHdvb250Lg0KRjIgRyBfQiBBIEcgRjIgRTIgRDIgejIKdzpXYWFyIEdvZCB1IFppam4gbmEtYmlqLWhlaWQgdG9vbnQ7DQpkMiBjIGMgZCBBIGMgYyBCMiBBMiB6Mgp3Okxvb2Z0IEhlbSwgZ2lqIGVuLWfigJlsZW4sIGxlLWdlci1tYWNoLXRlbiwNCmQyIGMgYyBkIEEgYyBjIEIyIEEyIHoyCnc6RGllIG9wIFppam4gd2lsIGVuIHdlbmsgYmxpamZ0IHdhY2gtdGVuDQpBMiBCIGMgQSBkIGQgXmMgZDIgejIKdzpMb29mdCwgaGVsLWTigJlyZSBzdGVyLXJlbiwgbWFhbiBlbiB6b24sDQpBMiBjIEIgQSBHIEYyIEUyIEQyIHoyfF0KdzpMb29mdCBk4oCZfkFsLW1hY2h0LCBsb29mdCBkZXIgbGljaC10ZW4gQnJvbi4K

Onberijmde versie Psalm 148:1-14 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Halleluja!
  Loof de HEERE vanuit de hemel,
  loof Hem in de hoogste plaatsen.
 2. Loof Hem, al Zijn engelen,
  loof Hem, al Zijn legermachten.
 3. Loof Hem, zon en maan,
  loof Hem, alle lichtende sterren.
 4. Loof Hem, allerhoogste hemel,
  en water dat boven de hemel is.
 5. Laten zij de Naam van de HEERE loven,
  want toen Híj het gebood, werden zij geschapen.
 6. Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd,
  hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.
 7. Loof de HEERE vanaf de aarde,
  zeemonsters en alle diepe wateren.
 8. Vuur en hagel, sneeuw en damp,
  stormwind, die Zijn woord doet.
 9. Bergen en alle heuvels,
  vruchtbomen en alle ceders.
 10. Wilde dieren en alle vee,
  kruipende dieren en gevleugelde vogels.
 11. Koningen van de aarde en alle volken,
  vorsten en alle rechters op aarde.
 12. Jongemannen en ook meisjes,
  ouderen en jongeren samen.
 13. Laten zij de Naam van de HEERE loven,
  want Zijn Naam alleen is hoogverheven,
  Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.
 14. Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven,
  de roem van al Zijn gunstelingen,
  van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is.
  Halleluja!

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Genootschap Laus Deo, Salus Populo

Samenvatting:

Deze lofzang spoort iedereen op aarde en in de hemel aan om God te loven om Zijn verheven majesteit en de verhoging van Zijn volk Israël.

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17