1

Looft, looft den HEER’, Dien onbedwongen,
Een nieuw gezang zij toegezongen,
In ’t midden Zijner gunstelingen,
Die Hem ter ere zingen.
Dat Israël met blijden klank,
Zijn milden Schepper loov’ en dank’;
Dat Sions kroost met lofgejuich,
Zich voor zijn Koning buig’.

2

Laat d’ ijverige tempelreien
Op fluiten ’s Hoogsten naam verbreien;
Hun psalmgezangen vrolijk paren,
Met trommelen en snaren;
Nu God met lust Zijn ogen slaat
Op Jakobs uitverkoren zaad;
Zachtmoedigen Zijn gunst betoont,
En hen met heil bekroont.

3

Op ’t heuglijkst zien Zijn gunstgenoten,
Door ’t heilsieraad hun eer vergroten;
Dies mogen zij van blijdschap springen,
En op hun legers zingen.
Het lied, gewijd aan ’s HEEREN lof,
Die hoger rijst dan ’t hemelhof,
Vervult hun keel; hun hand aanvaardt
Een scherp tweesnijdend zwaard.

4

Dus wil d’ Almachtig’, op hun smeken,
Door hen zich aan de heid’nen wreken;
Door hen de wreev’le volken straffen,
Elk loon naar werk verschaffen;
Hun koningen in ketens slaan;
Hun groten doen in boeien gaan,
En ’t recht, gelijk ’t beschreven staat,
Volvoeren naar Zijn raad.

5

Zo zal de heerlijkheid der vromen
Op ’t luisterrijkst te voorschijn komen;
Zo schenkt Gods goedheid hun begeren.
Lof zij den HEERder heren!

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxNDkKTTogQwpMOiAxLzQKQzogZG9yaXNjaApTOiDCqSAyMDIxIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDEKZDIgYyBCIEEyIGMyIGQgYyBCMiBBMiB6MiB8Cnc6TG9vZnQsIGxvb2Z0IGRlbiBIRUVS4oCZLCBEaWVuIG9uLWJlLWR3b24tZ2VuLA0KQTIgQiBjIGQyIEEyIGMgYyBCMiBBMiB6MiB8Cnc6RWVuIG5pZXV3IGdlLXphbmcgemlqIHRvZS1nZS16b24tZ2VuLA0KQTIgYzIgQjIgQSBjIEIgQSBHMiBGIEAgfAp3OkluIOKAmXR+bWlkLWRlbiBaaWotbmVyIGd1bi1zdGUtbGluLWdlbiwNCkEgX0IgQSBHIEYgRTIgRDIgejIgfAp3OkRpZSBIZW0gdGVyIGUtcmUgemluLWdlbi4NCkQgRCBBMiBBIEYgRyBHIEEyIHoyIHwKdzpEYXQgSXMtcmEtw6tsIG1ldCBibGlqLWRlbiBrbGFuaywNCkQgRCBBMiBBIEYgRyBHIEEyIHoyIHwKdzpaaWpuIG1pbC1kZW4gU2NoZXAtcGVyIGxvb3bigJkgZW4gZGFua+KAmTsNCkYyIEcgQSBjIEIgQTIgRzIgRiBAIHwKdzpEYXQgU2ktb25zIGtyb29zdCBtZXQgbG9mLWdlLWp1aWNoLA0KX0IgQSBHIEYyIEUyIEQyIHoyIHxdCnc6WmljaCB2b29yIHppam4gS28tbmluZyBidWln4oCZLgo=

Onberijmde versie Psalm 149:1-9 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de gemeente Zijner gunstgenoten.
  2. Dat Israel zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning.
  3. Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.
  4. Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.
  5. Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers.
  6. De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;
  7. Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken;
  8. Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;
  9. Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!

Samenvatting:

Dit loflied is een aansporing om God te loven vanwege Zijn goedgunstigheid voor Zijn volk.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16