1

Looft, looft nu aller heren HEER’,
Gij zijne knechten, geeft Hem eer,
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt!

2

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren HEER’!

3

Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’.
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER’!

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMzQKTTogQwpMOiAxLzQKQzogaHlwby1pb25pc2NoClM6IMKpIDIwMjEgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMQpLOiBHCkcyIEcgRiBFIEQgRzIgQTIgQjIgejIgfAp3Okxvb2Z0LCBsb29mdCBudSBhbC1sZXIgaGUtcmVuIEhFRVLigJksCkIyIEIgQiBBIEcgYzIgQjIgQTIgejIgfAp3OkdpaiB6aWotbmUga25lY2gtdGVuLCBnZWVmdCBIZW0gZWVyLApHMiBBIEIgQSBHIEUyIEYyIEcyIHoyIHwKdzpHaWosIGRpZSBkZXMgbmFjaHRzIFppam4gaHVpcyBiZS13YWFrdApkMiBCMiBHMiBBIGMgQjIgQTIgRzIgejIgfF0KdzpFbiB2b29yIFppam4gZGllbnN0IGluIGlqLXZlciBibGFha3QhCg==

Onberijmde versie Psalm 134:1-3 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.
  2. Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.
  3. De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.

Samenvatting:

Eén van de 15 pelgrimsliederen: psalmen die werden gezongen tijdens de bedevaart naar Jeruzalem ter gelegenheid van de grote, jaarlijkse feesten, waarbij de pelgrims optrokken naar de heilige stad, die op een berg ligt. In deze psalm verlaten de pelgrims Jeruzalem en richten zich tot de priesters en Levieten, die er blijven om dienst te doen in de tempel. Deze antwoorden met een zegenbede.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16