1

Hij zal noch wank’len, noch bezwijken,
Die op den HEER’ vertrouwt,
En op Zijn goedheid bouwt;
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken,
Wiens grondslag door geen aards vermogen
Ooit wordt bewogen.

2

Gelijk ’t gebergt’, dat hooggerezen,
Om Salem ligt gespreid,
Zo is, in eeuwigheid,
De HEER’ rondom hen, die Hem vrezen;
Rondom Zijn volk, ’t welk Hij wil hoeden
Voor tegenspoeden.

3

Want hoe de bozen zich doen schromen
Door wrede heerschappij,
Nog zal hun dwing’landij
Niet rusten op het lot der vromen,
Opdat zij nooit, van ’t recht geweken,
Zichzelven wreken.

4

Geef, HEER’, den goeden Uwen zegen;
Doe wel aan ’t vroom gemoed;
Maar hem, die onrecht doet,
En die zich neigt tot kromme wegen,
Zal God verdoen; doch Isrel leven
En vrede geven.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMjU6MQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBkb3Jpc2NoClM6IMKpIDIwMjQgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMTYKQTIgQSBjIEIyIEEyIEcgRiBFMiBEMiB6Mgp3OkhpaiB6YWwgbm9jaCB3YW5r4oCZLWxlbiwgbm9jaCBiZS16d2lqLWtlbiwKRjIgRiBFIEYyIEcyIEEyIHoyCnc6RGllIG9wIGRlbiBIRUVS4oCZIHZlci10cm91d3QsCkEyIGMgYyBCMiBkMiBBMiB6Mgp3OkVuIG9wIFppam4gZ29lZC1oZWlkIGJvdXd0OwpEMiBBMiBCMiBjIEIgQSBBIEcyIEYyIHoyCnc6SGlqIHphbCwgYWxzIFNpLW9ucyBiZXJnLCBub29pdCB3aWota2VuLApBMiBBIEEgZDIgYzIgQiBBMiBeRyBBMiB6Mgp3OldpZW5zIGdyb25kLXNsYWcgZG9vciBnZWVuIGFhcmRzIHZlci1tby1nZW4KRjIgRyBGIEUyIEQyIHoyfF0KdzpPb2l0IHdvcmR0IGJlLXdvLWdlbi4K

Onberijmde versie Psalm 125:1-5 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een pelgrimslied.
  Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion,
  die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.
 2. Rondom Jeruzalem zijn bergen,
  zo is de HEERE rondom Zijn volk,
  van nu aan tot in eeuwigheid.
 3. Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten
  op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees;
  opdat de rechtvaardigen hun handen
  niet uitstrekken naar onrecht.
 4. Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn
  en aan hen die oprecht zijn in hun hart.
 5. Maar wie zich neigen tot kronkelwegen,
  zal de HEERE doen verdwijnen,
  met hen die onrecht bedrijven.
  Vrede over Israël!

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Genootschap Laus Deo, Salus Populo

Samenvatting:

Eén van de 15 pelgrimsliederen: psalmen die werden gezongen tijdens de bedevaart naar Jeruzalem ter gelegenheid van de grote, jaarlijkse feesten, waarbij de pelgrims optrokken naar de heilige stad, die op een berg ligt. Deze psalm brengt Gods volk het vertrouwen bij dat Hij het werkelijk waard is om Hem trouw te blijven. Hiervoor gebruikt de psalm het beeld van Jeruzalem, die beschermd wordt door de bergen die rondom haar liggen.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17