1

Zo laat Gij, HEER’, Uw knecht,
Naar ’t woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft, op zijn bede.

2

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van ’s hemels troon,
Straalt volk bij volk in d’ ogen;
Terwijl ’t het blind gezicht
Van ’t heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

WDogMQpUOiBMb2Z6YW5nIHZhbiBTaW1lb24KTTogQwpMOiAxLzQKQzogaHlwby1pb25pc2NoClM6IMKpIDIwMjEgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMQpLOiBHCmQyIGUgZCBjMiBCMiBBMiB6MiB8Cnc6Wm8gbGFhdCBHaWosIEhFRVLigJksIFV3IGtuZWNodCwNCmMyIEIgRyBBIEEgRzIgejIgfAp3Ok5hYXIg4oCZdH53b29yZCwgaGVtIHRvZS1nZS16ZWdkLA0KRzIgZCBkIGUgZCBjMiBCMiB6MiB8Cnc6VGhhbnMgaGUtbmVuLWdhYW4gaW4gdnJlLWRlOw0KZDIgQiBjIEIgQSBHMiB6MiB8Cnc6TnUgaGlqIFV3IHphLWxpZy1oZWlkLA0KRzIgRSBGIEcgRSBEMiB6MiB8Cnc6Wm8gbGFuZyBkb29yIGhlbSB2ZXItYmVpZCwNCkcyIEEgQiBjIEIgQTIgRzIgejIgfF0KdzpHZS16aWVuIGhlZWZ0LCBvcCB6aWpuIGJlLWRlLgo=

Onberijmde versie Lukas 2:29-32 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
  2. Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
  3. Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken;
  4. Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.

Samenvatting:

Maria en Jozef komen met het kindje Jezus in de tempel. Daar neemt de oude Simeon Hem in de armen en spreekt een profetische lofzang uit: Jezus zal een Licht zijn om de heidenen te verlichten en om Gods volk te verheerlijken (Luk. 2:22-32).

Te zingen bij:

  • Bij plechtige gelegenheden: Kerst
Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16