1

Zijn grondslag, zijn onwrikb’re vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER’, die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jakobs steden.

2

Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer.
’k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die Mijne grootheid zingen.

3

De Filistijn, de Tyrier, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren”.

4

God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind’ren dragen.

5

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA4NzoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGh5cG8tbWl4b2x5ZGlzY2gKUzogwqkgMjAyNCAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxNgpLOiBHbQpGMiBEMiBHMiBGIEYgRyBBIEIgQSBHMiBGMiB6MiB8Cnc6WmlqbiBncm9uZC1zbGFnLCB6aWpuIG9uLXdyaWstYuKAmXJlIHZhcy10aWctaGUtZGVuCkIyIGMgYyBkMiBjMiBBIEIgRyBHIEYyIHoyIHwKdzpIZWVmdCBHb2QgZ2UtbGVnZCBvcCBiZXItZ2VuLCBIZW0gZ2Utd2lqZDsKRjIgRzIgQTIgRiBGIEcgQiBCIEEgQjIgejIgfAp3OkRlIEhFRVLigJksIGRpZSBaaWNoIGluIFNpLW9ucyBoZWlsIHZlci1ibGlqZHQsCkIyIEcgRiBCMiBBMiBGIEcgQSBCIEcyIEYyIHoyIHxdCnc6QmUtbWludCBoZXQgbWVlciBkYW4gYWwtbGUgSmEta29icyBzdGUtZGVuLgo=

Onberijmde versie Psalm 87:1-7 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm, een lied van de zonen van Korach.
  Zijn fundament rust op de heilige bergen.
 2. De HEERE heeft de poorten van Sion lief
  boven alle woningen van Jakob.
 3. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken,
  stad van God!
 4. Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen;
  zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet:
  die zijn daar geboren.
 5. Van Sion wordt gezegd:
  Man voor man is erin geboren.
  De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.
 6. De HEERE telt hen erbij,
  wanneer Hij de volken opschrijft,
  en zegt: Deze is daar geboren.
 7. De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen:
  Al mijn bronnen zijn in u!

Dichter:

Onberijmd: De zonen van Korach, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

Deze psalm behoort tot de serie 'liederen van Sion': liederen die Sion (Jeruzalem) bezingen als bijzondere stad waaraan God Zich heeft verplicht. De psalmdichter ziet vooruit naar mensen uit alle volken, die burgers worden van deze stad.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17