WDogMQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBkb3Jpc2NoClM6IMKpIDIwMjIgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMTgKSzogR20KRzIgRyBFIEYgRyBFIEQgQzIgejIgfAp3OldhbnQgVXcgaXMg4oCZdH5Lby1uaW5rLXJpamssIG8gSEVFUuKAmSwKRzIgRyBGIEIgRyBFIEYgRzIgejIgfAp3OlV3IGlzIGRlIGtyYWNodCwgVXcgaXMgYWwgZOKAmX5lZXIhCkcyIEIgYyBlIGQgYyA9QiBjMiB6MiB8Cnc6VSwgZGllIG9ucyBoZWwtcGVuIHdpbHQgZW4ga3VudCwKYzIgZCBjIEIgQSBHIF5GIEcyIHoyIHwKdzpEaWUgaW4gVXcgWm9vbiB2ZXItaG8tcmluZyBndW50LApjMiBCIEcgQiBHIEcgRiBFMiB6MiB8Cnc6RGllIGRvb3IgVXcgR2Vlc3Qgb25zIHRyb29zdCBlbiBsZWlkdCwKRzIgX0EgRyBFIEYgRSBEIEMyIHoyIHxdCnc6VSB6aWogZGUgbG9mIGluIGVldS13aWctaGVpZC4K

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden (in de psalmberijming van 1773 en de klassieke liturgische formulieren) voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingHSV
Tekst16