1

Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
Voor Uwe hoed’ en trouwe wacht,
Ons weer betoond in dezen nacht.

2

Verleen ons, na genoten rust,
Opnieuw gezondheid, kracht en lust,
Daar ’t lichaam, door den slaap verkwikt,
Zich weder tot den arbeid schikt.

3

Dat wij ons ambt en plicht, o Heer’,
Getrouw verrichten tot Uw eer.
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’,
Uw Geest ons leid’ en in ons woon.

4

Zie op ons neder in genâ,
Opdat ons werk voorspoedig ga,
En scheld ons alle misdaân kwijt,
O Heer’, Die vol ontferming zijt.

5

Verlicht ons hart, dat duister is,
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân,
En ijv’rig in Uw wegen gaan.

6

Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word’ verstoord;
Sterk leraars, sterk onz’ overheid,
In ’t werk, door U hun opgeleid.

7

Troost allen, die in nood en smart,
Tot U verheffen ’t angstig hart.
Maak ons in tegenspoeden stil,
Hoor ons, o God, om Jezus’ wil.

WDogMQpUOiBNb3JnZW56YW5nOjcKTTogQwpMOiAxLzQKQzogcGhyeWdpc2NoClM6IMKpIDIwMjQgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMTYKQTIgQjIgRyBjIEIgQTIgXkcgQTIgejIKdzpUcm9vc3QgYWwtbGVuLCBkaWUgaW4gbm9vZCBlbiBzbWFydCwKRTIgQSBHIEEyIGMyIGMgQiBjMiB6Mgp3OlRvdCBVIHZlci1oZWYtZmVuIOKAmXR+YW5nLXN0aWcgaGFydC4KYzIgZDIgZTIgQSBCIGMyIEEyIEcyIHoyCnc6TWFhayBvbnMgaW4gdGUtZ2VuLXNwb2UtZGVuIHN0aWwsCkcyIEEgYyBHMiBBMiBHIEYgRTIgejJ8XQp3Okhvb3Igb25zLCBvIEdvZCwgb20gSmUtenVz4oCZIHdpbC4K

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

De morgenzang vraagt God om in alle aspecten van het dagelijks leven (slaap, ochtend, werk, maatschappij, vergeving en troost) te helpen en bescherming te geven.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17