1

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER’.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaân uit.
Laat de keel zich paren,
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.

2

Roemt nu met nieuwe lofgezangen
De nieuwe blijken van Zijn gunst.
Het speeltuig moet dien toon vervangen.
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst.
Alles moet Hem eren,
Want het woord des HEEREN,
’t Richtsnoer Zijner daân,
Is volmaakt rechtvaardig,
Al onz’ achting waardig;
Eeuwig zal ’t bestaan.

3

Hij schept in ’t heilig recht behagen,
Zijn wijsheid is alom verspreid;
Men hoort al ’t wereldrond gewagen
Van Zijne goedertierenheid.
’s HEEREN alvermogen
Bracht de hemelbogen,
Door Zijn woord in ’t licht.
Heeft de flonkervuren,
Die den tijd verduren,
Door Zijn Geest gesticht.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAzMzoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGRvcmlzY2gKUzogwqkgMjAyMyAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxNgpEMiBBIEEgYyBCIEEgRyBGMiBFMiB6MiB8Cnc6WmluZ3QgdnJvLWxpamssIGhlZnQgZGUgc3RlbSBuYWFyIGJvLXZlbiwKRTIgRiBHIEEgZCBjMiBCMiBBMiB6MiB8Cnc6UmVjaHQtdmFhci1kaS1nZW4sIHZlci1oZWZ0IGRlbiBIRUVS4oCZLgpEMiBBIEEgYyBCIEEgRyBGMiBFMiB6MiB8Cnc6SGV0IHBhc3Qgb3AtcmVjaC10ZW4sIEdvZCB0ZSBsby12ZW47CkUyIEYgRyBBIGQgYzIgQjIgQTIgejIgfAp3Olppbmd0IFppai1uZW4gZ3JvLXRlbiBuYWFtIHRlciBlZXIuCkUgRSBHIEcgRjIgRTIgejIgfAp3OlByaWpzdCBIZW0gaW4gdXcgcHNhbC1tZW4sCkUgRSBHIEcgRjIgRTIgejIgfAp3Ok1ldCBkZSBzY2hvb24tc3RlIGdhbC1tZW47CmMyIEIgQTIgXkcgQTIgejIgfAp3OlJvZXB0IFppam4gd2VsLWRhw6JuIHVpdC4KZCBkIGUgZCBjMiBBMiB6MiB8Cnc6TGFhdCBkZSBrZWVsIHppY2ggcGEtcmVuLApFMiBHMiBBIEIgYzIgQTIgejIgfAp3Ok1ldCBkZW4ga2xhbmsgZGVyIHNuYS1yZW47CkEyIEcgRiBFMiBEMiB6MiB8XQp3Okxvb2Z0IEhlbSBtZXQgZGUgbHVpdC4K

Onberijmde versie Psalm 33:1-22 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen!
  Een lofzang past de oprechten.
 2. Loof de HEERE met de harp,
  zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.
 3. Zing voor Hem een nieuw lied,
  speel welluidend met vrolijke klanken.
 4. Want het woord van de HEERE is recht
  en al Zijn werk betrouwbaar.
 5. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,
  de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.
 6. Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
  door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
 7. Hij verzamelt het water van de zee als een dam,
  Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
 8. Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
  laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
 9. Want Híj spreekt en het is er,
  Híj gebiedt en het staat er.
 10. De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken,
  Hij verbreekt de gedachten van de volken.
 11. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig,
  de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
 12. Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,
  het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.
 13. De HEERE schouwt uit de hemel
  en ziet alle mensenkinderen.
 14. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij
  alle bewoners van de aarde.
 15. Hij vormt hun aller hart;
  Hij let op al hun daden.
 16. Een koning wordt niet verlost door een groot leger,
  een held wordt niet gered door grote kracht.
 17. Het paard geeft valse hoop op de overwinning
  en bevrijdt niet door zijn grote kracht.
 18. Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,
  op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,
 19. om hun ziel te redden van de dood
  en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
 20. Onze ziel verwacht de HEERE,
  Hij is onze hulp en ons schild.
 21. Want ons hart is in Hem verblijd,
  omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
 22. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,
  zoals wij op U hopen.

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Genootschap Laus Deo, Salus Populo

Samenvatting:

Lofzang voor de God Die alle dingen heeft gemaakt, Die alle dingen regeert voor Zijn doel en Die Zich een volk verkozen heeft in het belang van de hele wereld.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden (in de psalmberijming van 1773 en de klassieke liturgische formulieren) voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17