1

Gij, volken, hoort; waar g’ in de wereld woont,
’t Zij laag van staat, of hoog, met eer bekroond,
’t Zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord.
Mijn mond brengt niets dan lout’re wijsheid voort,
Bij mij in ’t hart opmerkzaam overdacht.
Ik neig het oor, daar ’k op Gods inspraak wacht,
Naar ’s Heeren spreuk, en zal u, op de snaren
Der blijde harp, geheimen openbaren.

2

Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd,
Waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt,
Als ik omringd, benauwd ben door ’t geweld;
Dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt?
Wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt,
En al zijn roem op groten rijkdom bouwt,
Zijn schat behoudt zijn broeder niet in ’t leven;
Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven.

3

Hij kan dien prijs der ziele, dat rantsoen,
Aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen;
Hij wenst vergeefs hier altoos ’t licht te zien,
En door zijn schat, het naar bederf t’ ontvliên.
Hij ziet elk uur der wijzen levensend;
Der dwazen dood blijft hem niet onbekend;
Hij ziet, dat hun in ’t sterven niets kan baten,
Maar dat zij ’t al aan and’ren overlaten.

4

Al zegt zijn hart: “Mijn huis zal eeuwig staan,
Van kind tot kind gedurig overgaan”;
Al heeft hij ’t land, waarop zijn trotsheid roemt,
Zijn grootsheid bouwt, naar zijnen naam genoemd.
’t Is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt:
De mens, hoe mild door ’t aards geluk bedeeld,
Hoe hoog in eer, in macht en staat verheven;
Vergaat als ’t vee, en derft in ’t eind het leven.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA0OToxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGh5cG8taW9uaXNjaApTOiDCqSAyMDI0IC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDE2Cks6IEcKRzIgRzIgQTIgQiBCIGMgQiBBMiBBMiBHMiB6MiB8Cnc6R2lqLCB2b2wta2VuLCBob29ydDsgd2FhciBn4oCZfmluIGRlIHdlLXJlbGQgd29vbnQsDQpkMiBkIGMgQjIgZDIgYyBCIEIgQSBCMiB6MiB8Cnc64oCZdH5aaWogbGFhZyB2YW4gc3RhYXQsIG9mIGhvb2csIG1ldCBlZXIgYmUta3Jvb25kLA0KQjIgQiBCIEEyIEIyIGMgQiBBIEcgRjIgejIgfAp3OuKAmXR+WmlqIHJpamsgb2YgYXJtLCBrb210LCBsdWlzLXRlcnQgbmFhciBkaXQgd29vcmQuDQpHMiBFIEEgRzIgQjIgQSBHIEcgRiBHMiB6MiB8Cnc6TWlqbiBtb25kIGJyZW5ndCBuaWV0cyBkYW4gbG91LXTigJlyZSB3aWpzLWhlaWQgdm9vcnQsDQpEMiBFIEYgRzIgQjIgZCBkIGMgYyBCMiB6MiB8Cnc6QmlqIG1paiBpbn7igJl0IGhhcnQgb3AtbWVyay16YWFtIG8tdmVyLWRhY2h0Lg0KZDIgRyBBIEIyIGQyIGMgQiBCIEEgQjIgejIgfAp3OklrIG5laWcgaGV0IG9vciwgZGFhciDigJlrfm9wIEdvZHMgaW4tc3ByYWFrIHdhY2h0LA0KRzIgRyBBIEIyIGMyIEIgQSBHIEYgRTIgRDIgejIgfAp3Ok5hYXIg4oCZc35IZWUtcmVuIHNwcmV1aywgZW4gemFsIHUsIG9wIGRlIHNuYS1yZW4NCmQyIGMgQiBBMiBkMiBjIEIgQSBHIEEyIEcyIHoyIHxdCnc6RGVyIGJsaWotZGUgaGFycCwgZ2UtaGVpLW1lbiBvLXBlbi1iYS1yZW4uCg==

Onberijmde versie Psalm 49:1-21 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
 2. Hoor dit, alle volken,
  neem het ter ore, alle bewoners van de wereld,
 3. zowel eenvoudigen als aanzienlijken,
  rijk en arm samen.
 4. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken,
  en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn.
 5. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk,
  ik zal mijn verborgenheden onthullen bij harpspel.
 6. Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil,
  wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen?
 7. Zij vertrouwen op hun vermogen
  en beroemen zich op hun grote rijkdom.
 8. Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen,
  hij kan God zijn losgeld niet geven.
 9. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar
  en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.
 10. Hij zou dan voor altijd verder leven,
  en het verderf niet zien.
 11. Want hij ziet dat wijzen sterven,
  dat een dwaas en een onverstandige samen omkomen
  en hun vermogen aan anderen nalaten.
 12. Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan,
  hun woningen van generatie op generatie;
  zij noemen de landen naar hun naam.
 13. Toch blijft de mens, in al zijn aanzien, niet bestaan;
  hij wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.
 14. Deze weg die zij gaan, is hun dwaasheid;
  toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden.
 15. Als schapen zet men hen in het graf,
  de dood zal hen weiden.
  De oprechten zullen in de morgen over hen heersen,
  het graf zal hun gestalte doen wegteren, ver van hun woning.
 16. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf,
  want Hij zal mij opnemen.
 17. Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt,
  wanneer de eer van zijn huis groot wordt,
 18. want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen,
  zijn eer zal hem in het graf niet nadalen.
 19. Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig,
  al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet,
 20. toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen;
  voor altijd zullen zij het licht niet zien.
 21. De mens, die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft,
  wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

Dichter:

Onberijmd: De zonen van Korach, berijmd: Genootschap Laus Deo, Salus Populo

Samenvatting:

Wijsheidspsalm van de Korachieten over rijkdom en de bestemming van de mens. Ongelovigen lijkt het vaak voor de wind te gaan, terwijl gelovigen moeilijkheden ervaren. Is dat wel eerlijk? De psalm geeft hierop antwoord: God zal zeker onderscheid maken tussen (on)gelovigen door wat hun overkomt wanneer zij sterven.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17